Wat is Orthodontie?

Waarom raadpleeg ik een orthodontist?
            Website BBNO

Wat is een Orthodontist?
           Niet iedereen mag zich tandarts of orthodontist noemen.
           Enkel na het behalen van de nodige diploma's mogen deze beschermde titels gebruikt worden.
           "Algemeen Tandarts"
                   Deze titel mag je gebruiken na 5 jaar opleiding aan een erkende universiteit.
           "Tandarts Specialist in de Orthodontie"
                  Wie zich wil specialiseren in de orthodontie moet daarna nog eens 4 specialisatiejaren afleggen.
                  Pas dan mag de titel "Tandarts Specialist in de Orthodontie" of "Orthodontist" gebruikt worden.
                  Men herkent deze mensen aan de laatste drie cijfers van hun Riziv-identificatienummer  x-xxxxx-xx-007
                  Gespecialiseerde orthodontisten werken uitsluitend met beugels en vullen geen gaatjes of maken geen kunstgebitten.    
 
Waarom Orthodontist en niet Orthodont?
            In het noorden van ons land en in Nederland is de titel "Orthodont" veel gebruikt.
            Maar dit woord heeft helemaal geen betrekking op een persoon
             "Orthodont" betekent zoveel als "rechte tand".
             "Orthodontist" is de titel die alleen een Tandarts Specialist in de Orthodontie mag voeren.